Spreken Vlamingen en Nederlanders dezelfde taal?

0

België heeft vandaag precies 1 jaar geen federale regering. En dat heb ik geweten. Menig Nederlander sprak me er het afgelopen jaar over aan. Meestal vallen deze gesprekken nogal tegen. De essentie en complexiteit ontgaat hen geheel. Niet verwonderlijk als je merkt hoe bedroevend het gesteld is met de kennis van de gemiddelde Nederlander over België.

Zo leerde ik van mijn Nederlandse medemens dat de drie autochtone bevolkingsgroepen in België “Vlamen“, “Walonen” en “Duitsers” heten, en dat ze respectievelijk het “Vlaams”, “Waals” en Duits spreken. Er zijn ook enkele mondige exemplaren die menen dat ik de naam van mijn moedertaal niet weet, want dat enkel zij en de inwoners van hun voormalige kolonies het Nederlands spreken. Ik klaarblijkelijk niet.

Je zou denken dat je dit eenvoudig uitgelegd krijgt, maar aan het dichten van dit gat in de basiskennis van een hardnekkig overtuigde Nederlander heb je nog een hele kluif. Op een of andere manier is het aan een bepaald deel van de Nederlandse bevolking compleet ontgaan dat men ook in het noorden van België Nederlands spreekt, ook al klinkt die variant iets anders. Je hoort wel eens dat Vlamingen hier niet aan een (inburgerings)toets Nederlands kunnen ontsnappen, terwijl het om hun moedertaal gaat. Een ander, kleiner deel van de Nederlanders is er heilig van overtuigd dat Belgen volledig twee- of zelfs drietalig opgevoed zijn. Ook onjuist, maar het is wel een sympathieker misverstand. Informatieverschaffing door onderwijs en media zou hier toch de ergste onwetendheid kunnen ondervangen.

Bij sollicitaties spelen deze gaten in hun kennis me nogal parten. Volgens enkele schoolbesturen kan ik hier niet als docent aan de slag. Op mijn diploma staat “Nederlands”, maar ik blijk het bij sollicitatiegesprekken niet te spreken. Het gebeurt dat ze tijdens zo’n gesprek vragen of ik ook eens iets in het Nederlands kan zeggen. Tot op heden vond ik geen adequaat antwoord op zoveel trieste onwetendheid. Toch werd ik vorig jaar aangenomen. Mij bleef deze ergerlijke vraag gespaard en voor zover ik het in de gaten heb, denken ze ook niet dat ik van thuis uit drietalig ben.

De kennis over België reikt bij de gemiddelde Nederlander helaas niet veel verder dan het oprakelen van gênante episodes van ‘De Pfaffs’. Het zien van mijn Belgisch paspoort was voor het KLM-personeel op Schiphol voldoende om van de weeromstuit enkele Pfaffs te imiteren. Het idee dat ‘Oh oh Cherso’ en ‘Oh oh Tirol’ nu op de Vlaamse buis losgelaten worden, stemt me dan weer helemaal blij. Ik verkneukel me over zoveel gerechtigheid.

Vlaanderen was in het verleden duidelijk meer op Nederland gericht dan omgekeerd het geval was. Zo ben ik opgevoed met een stevige portie van Nederlands klassiekers: Sesamstraat, Bassie en Adriaan, Medisch Centrum West, Carry Tefsen als de assistente van dokter van der Ploeoeoeoeg, Hella Haasse, Gerard Reve en helaas ook André Hazes en Frans Bauer. De Nederlandse ukkepukkies worden inmiddels meer dan hun ouders aan Vlaamse invloeden blootgesteld: steeds meer zie ik ze uitgerust met Plop-koeken en K3-boekentasjes naar school trekken. Maar of dat ‘mamasé mamasa mama sakka mumba’ en ‘plopperdeplop’ echt bijdragen tot het besef dat we dezelfde taal spreken is nog maar de vraag.

Share.

Leave A Reply